PW Folit-System

Przepisy

Przepisy obowiązujące w Polsce określają, iż nie można przyciemniać szyb, które znajdują się w polu widzenia kierowcy, czyli szyby czołowej i szyb w przednich drzwiach. Ustawodawca nie określił minimalnej przepuszczalności światła dla szyb tylnych, co w praktyce oznacza, że można stosować na te szyby nawet bardzo ciemne folie o bardzo małej przepuszczalności światła, ale muszą one posiadać odpowiednie certyfikaty – które nasza firma oczywiście wydaje!

Art. 66 ust. 1 pkt. 5 prawa o ruchu drogowym "(...) pojazd musi być tak zbudowany, utrzymany i wyposażony, aby korzystanie z niego (...) zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy (...)";

Polska norma branżowa nr BN-76/3626-07 określa wymagania dla samochodów osobowych w zakresie widoczności z miejsca kierowcy. Norma ta mówi, że niedopuszczalne jest ograniczenie pola widzenia kierowcy w obrębie kąta widzenia 180 stopni.

Przepisy Regulaminu nr 43 EKG ONZ, w których dopuszcza się stosowanie oszklenia o przepuszczalności światła poniżej 70% dla szyb innych niż przednie i nie mające wpływu na pole widzenia kierowcy;

Przepisy Regulaminu nr 46 EKG ONZ, dotyczące wymogu wyposażenia samochodu w lusterko wsteczne po prawej stronie, o ile lusterko wewnętrzne nie zapewnia dostatecznej widoczności, co oznacza tyle, że przyciemnienie tylnej szyby wiąże się z obowiązkiem posiadania prawego lusterka wstecznego.